5 podstawowych zasad wiary sanatanadharmy (hinduizmu)

 1. Bóg istnieje. Bóg jest jeden. Jego reprezentacją dźwiękową jest święta sylaba AUM (om). Brahma, Wisznu, Śiwa itp. są Jego różnymi formami, różnymi aspektami.
 2. Wszystkie żywe istoty; ludzie, zwierzęta, rośliny, mają w sobie boska cząstkę, którą nazywamy duszą (atma) lub świadomością.
 3. Połączenie z Najwyższą Rzeczywistością jest możliwe tylko poprzez miłość.
 4. Religia (dharma) wprowadza równowagę (harmonię) w społeczeństwie.
 5. Do uduchowionego życia potrzebna jest wiedza o:
  • świętej wodzie (ochrona przyrody),
  • świętych Tekstach (pismach jak Gita)
  • świętym dźwięku (mantrach, Imionach Boga). Lub 3G: Ganga, Gita, Gajatri.

10.reguł zachowania

 1. Satja – prawdomówność
 2. Ahimsa – nieszkodzenie
 3. Brahmaćarja – powściągliwość
 4. Asteja – brak pragnienia posiadania, zakaz kradzieży
 5. Aparigraha – brak zaborczości
 6. Sauća – czystość
 7. Santośa – zadowolenie
 8. Swadhjaja – studiowanie Pism
 9. Tapas – asceza, wyrzeczenie
 10. Iśwara pranidhana – poddanie się Bogu

Hari Om Tat Sat

Kryszna Kirtan

(wyświetleń: 73)

13374 Total Views 3 Views Today