Tag: reinkarnacja

Upadek duszy ze świata duchowego

Swego czasu w kręgach wisznuickich wzbudzał – i pewnie nadal wzbudza – duże poruszenie temat tzw upadku duszy czy, innymi słowy, problem z odpowiedzią na pytanie “skąd jestem”. Biblia odpowiada na to pytanie w przypowieści o wygnaniu pierwszych rodziców z Raju  (Rdz 3.23). Część wisznuickich nauczycieli (np. Swami Bhaktiwedanta) zastosowała tą alegorię – opierając ją także na Raju Utraconym Miltona – do udzielenia odpowiedzi na ten problem. Według tej prezentacji żywe istoty (dźiwa) znajdowały się w świecie duchowym, ale z powodu zazdrości o pozycję Boga upadły do świata materialnego (tego który podlega wpływowi czasu) przyjęły ciała materialne (astralne i...

Read More

Celem jogi jest wyzwolenie świadomości z niewoli

Prawdziwym celem jogi jest wyzwolenie świadomości z niewoli którą jest utożsamianie się z materialnymi i mentalnymi wymiarami rzeczywistości. Posiadanie wiedzy o własnej jaźni, szczególnie puruszy i jej prawdziwej naturze. W przypadku wiedzy o sobie samym, w perspektywie umysłu mówimy o naszej własnej historii, nawykach, przekonaniach i tendencjach. Natomiast wiedza o naszej jaźni czy świadomości wykracza ponad naszą indywidualną opowieść. Ponieważ nasza historia, nasze przekonania i inklinacje ulegają nieustannej zmianie pod wpływem czasu. Natomiast nasza prawdziwa tożsamość, nasza jaźń jest wolna od tego wpływu. Jogiczne pytania o jaźń Prawdziwa wiedza o jaźni, naszej świadomości czy naszej duchowej naturze nie jest...

Read More

Mistyk i mistyczne doświadczenie

Doświadczenie mistyczne jest spotykane w każdej kulturze i religii. Tak naprawdę to doświadczenie jest podstawą pojawienia się każdej tradycji religijnej. I ono także ożywia każda religię. Takie wewnętrzne i subiektywne doświadczenie jednostki jest przeciwieństwem społecznych i socjoreligijnych zachowań, zorientowanych raczej na zewnętrzne, czyli widziane, praktyki. W hinduizmie i filozofii jogi i wedanty podmiotem mistycyzmu jest poszukiwanie i doświadczanie własnej jaźni (atman). Czy inaczej mówiąc; poznanie natury świadomości czy rozpoznanie własnej prawdziwej tożsamości. Praktyki mistyczne jak modlitwa, koncentracja czy medytacja z mantrą kulminuje w samorealizacji czy doświadczeniu obecności Absolutu, Boga. Jest to systematyczna praca polegająca na oddzieleniu tego co jest...

Read More

Czym jest niebo a czym piekło w hinduizmie. A czym wyzwolenie

Wg kosmologii Wed światy są dwa. Materialny i duchowy, transcendentny. Świat materialny składa się z miejsc niższych czyli potocznie piekła gdzie występuje znaczna przewaga cierpienia. Wyższych poziomów, potocznie nieba gdzie występuje znaczna przewaga przyjemności. Oraz poziomów średnich, posiadających cechy niższych i wyższych części świata. Nasza Ziemia jest częścią tego poziomu. Użycie przymiotników wyższy, średni i niższy należy traktować tutaj symbolicznie. Wszystkie te miejsca charakteryzuje tymczasowość. Transcendenty świat jest światem duszy, jaźńi. “Kto wolny jest od złudzenia, fałszywego prestiżu i niewłaściwych związków, kto rozumie wieczne, uwolniwszy się od materialnej żądzy oraz dualizmu szczęścia i nieszczęścia, i kto – niezwiedziony –...

Read More

Czym jest religia i duchowość. Prawdziwe znaczenie.

Religie dharmiczne (czyli takie które oparte są na Wedach jak hinduizm czy wywodzący się z niego buddyzm) akceptują wszelkie inne formy praktyk religijnych. Ponieważ rozumieją, w sednie swoich nauk, że są one naturalnym stanem świata i koniecznością dla ludzkości. Istnienie wielu rodzajów ścieżek duchowych jest naturalne tak jak istnienie w systemie edukacji wielu poziomów szkół. Zaczynamy od przedszkola potem przechodzimy do podstawówki i gimnazjum aby skończyć być może jako profesor uniwersytetu. W tym systemie najlepsi zostają nauczycielami, a wybitne jednostki tworza podwalinę pod system edukacji zmieniając sama formułę jak wielcy pedagodzy lub sam zakres nauki jak wynalazcy i odkrywcy....

Read More

Szukaj osób duchowych, trzymaj się z daleka od duchownych.

Na facebuuku znajoma podzieliła się informacja, że ksiądz usunął ją z grona znajomych za promowanie praktyki jogi. Zdaniem księdza joga to “mieszanka wybuchowa; od tego tylko krok jest do Sekty”. Ks twierdzi, że zastosował tzw. terapię wstrząsową. Po raz drugi przyjmie ją do grona znajomych wirtualnych jeśli zaufam kościołowi. Pod postem prawie 700 komentarzy. Przypatrzmy się dyskusji. Młody ksiądz pomylił kilka rzeczy ze sobą, już raz o tym było, ale po kolei. Co znaczy joga Pierwsze założenie księdza jest takie, że praktykowanie jogi to grzech. Ale czym jest joga? Słowo joga od sanskryckiego jug znaczy “połączyć się”. Słowo religia...

Read More

Jaźń, czyli czym jest ego, trochę definicji pojęć w mistycyzmie indyjskim

Temat jaźni (zwanej też ego) jest kluczowy dla terminologii mistycyzmu indyjskiego. W zasadzie można by przyjąć, że jaźń jest tym wokół czego wszystko się kręci. Wiec czym jest ta jaźń? Zacznijmy od Bhagawadgity w której Kryszna wyjaśnia w drugim rozdziale czym jest jaźń: Nie było bowiem chwili, w której bym nie istniał Ja, ty czy wszyscy tutaj zebrani królowie. Chwili takiej nie będzie także i w przyszłości. W jednym ciele wędrówkę wiedzie byt wcielony Z ciała chłopca, młodzieńca, do ciała starczego, W której trwa nieprzerwanie nawet i po śmierci, Przechodząc z ciała w ciało. Bhagawadgita 2.12-13 Można zauważyć, że...

Read More

Czy żyjemy tylko raz?

Pytanie: Co się stało ze wszystkimi ludźmi, którzy umarli nie mając możliwości spotkania z Bogiem, ponieważ ani do nich nie przemówił, ani nie mieli styczności z chrześcijanami (np Indianie przed 1492 rokiem). Dlaczego Bóg dopuścił do tego, że (jak rozumiem, bez Niego) urodzili się na marne i co z tymi ludźmi dzieje się po śmierci? Jesteśmy duszami, które zapomniały o tym, że naszym naturalnym stanem jest Miłowanie Najwyższego. Tak długo krążymy tu i tam, aż Go Umiłujemy. Ponieważ najważniejsza jest nasza (szaleńcza) Miłość okazywana Najwyższemu, (a nie nazwa kościoła czy religii do której należymy). Więc co się stało z...

Read More

Reinkarnacja, czy istnieje?

Mówimy „to jest moje“, „tam byłem“, „czytam“, „jem“, idę“ w ten sposób mówimy o sobie, ale czym lub kim jest to „ja“ o którym mówimy? Czym jest to „ja“ które przecież jest tak ważne. Pytanie o to „kim jestem“ było zadawane przez wielu myślicieli i filozofów na przestrzeni wieków. Kiedy spojrzysz w album ze zdjęciami rodzinnymi zobaczysz swoje zdjęcie jako nowo narodzonego dziecka i powiesz „to ja“, potem odnajdziesz zdjęcie dwulatka i znowu powiesz „to ja“, a potem będzie zdjęcie pięciolatka, i znów powiesz „to ja“, a potem zobaczysz zdjęcie piętnastolatka i powiesz „to ja“. A teraz spytam cię:...

Read More

Zaprenumeruj przez e-mail

Wprowadź swój adres email aby zaprenumerować ten blog i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach przez email.

Dołącz do 13 pozostałych subskrybentów